Darujte nám 2% z dane

Tlačivo na stiahnutie tu.

Občianske združenie LowCost je dobrovoľná, záujmová, právne a  ekonomicky samostatná organizácia. Podporuje aktivity potrebné k zachovaniu skateboardingu v Banskobystrickom kraji a na celom Slovensku. Organizuje rôzne skateboardové akcie počas roka a združuje aktívnych ale aj pasívnych nadšencov skateboardingu.

Našou primárnou úlohou je aktívna podpora skateboardingu na Slovensku. Zlepšovanie podmienok pre skatebaording s čím je spojená výstavba a oprava skateparkov. 

V súčasnosti LowCost spravuje skatepark v Môťovej vo Zvolene a skatebaordovú halu na Zlatom Potoku. 

Skatebaordová hala funguje už niekoľko rokov a tak je potrebná ďalšia investícia. Momentálne sa v nej nachádzajú dve rampy ktoré sú aktívne využívané, ale už značne opotrebované.  Keďže na Slovensku nie sú podmienky vhodné na skatebaording počas zimy, našim zámerom je vybudovanie nového krytého skateparku už v existujúcej hale. Vyliatie betónovej vrstvy na základ povrchu a následné vybudovanie prekážok.  

Takýto novovybudovaný skatepark v priestoroch haly na Zlatom Potoku by na Slovensku našiel veľké využitie. Bol by priestorom pre rozvíjanie mladých skatebaordových talentov  a útočiskom počas zimných mesiacov pre každého domáceho alebo zahraničného skatebaordistu.